Valvonta

​​Rakennustyön onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi on ammattitaitoinen rakennustyön valvonta tärkeää. Yhteistyö suunnittelijoiden, työmaan ja tilaajan välillä tulee olla saumatonta jotta haluttuun lopputulokseen päästään.

 

Rakennustekninen valvonta sisältää ajallisen, teknisen sekä taloudellisen valvonnan. Valvontatehtävän sisältö sovitaan kohdekohtaisesti aina tilaajan kanssa.

Rakennuttaja Eminenssin ammattitaitoinen henkilökunta, monipuolinen osaaminen sekä toimivan kokoinen organisaatio ovat kilpailuetumme moneen isoon toimijaan verrattaessa. 

eminenssi_konsultointi.png